Siðareglur

SIÐAREGLUR
GOLFKLÚBBS BORGARNESS

Siðareglur Golfklúbbs Borganess sem PDFPDF

Hvað eru siðareglur?

 • Siðareglur eiga að veita öllum félagsmönnum, starfsmönnum, þjálfurum, foreldrum og öllum þeim sem koma að starfinu  almennar leiðbeiningar bæði í leik og starfi.
 • Þær eru ekki tæmandi en eiga að vera til ábendingar og vera hvetjandi.
 • Aðhald felst í almennu viðhorfi til boðskapar reglnanna.
 • Siðareglurnar skal kynna öllum þeim sem að starfinu koma.

Þú sem félagsmaður í Golfklúbb Borgarness ættir að:

 • Gera alltaf þitt besta.
 • Virða allar reglur og venjur varðandi heiðarleika í íþróttum.
 • Sýna ávallt öðrum virðingu, jafnt í meðbyr sem mótbyr.
 • Taka þátt í íþróttum á eigin forsendum en ekki vegna þess að foreldrar þínir eða þjálfari vilja það.
 • Sýna öllum iðkendum virðingu, jafnt samherjum sem mótherjum.
 • Þræta ekki eða deila við þjálfarann eða dómarann.
 • Sýna öðrum virðingu og vera heiðarlegur og opinn gagnvart þjálfara og forystufólki félagsins sem ber ábyrgð á þér við æfingar og keppni.
 • Forðast neikvætt tal eða niðurlægjandi köll um samherja, mótherja, dómara, þjálfara eða starfsmenn félagsins.
 • Koma fram við aðra eins og þú vilt að aðrir komi fram við þig.

Þú sem þjálfari í Golfklúbb Borgarness ættir að:

 • Meðhöndla alla iðkendur á einstaklingsgrunni og á þeirra eigin forsendum.
 • Styrkja jákvæða hegðun og framkomu.
 • Sjá til þess að þjálfun og keppni sé við hæfi iðkenda með tilliti til aldurs, reynslu og hæfileika.
 • Halda á lofti heiðarleika golfíþróttarinnar.
 • Viðurkenna og sýna virðingu þeim ákvörðunum sem dómarar taka.
 • Fá iðkendur til að vera með í ákvörðunum sem tengjast þeim og kenna þeim að bera ábyrgð á eigin hegðun og framförum í íþróttinni.
 • Vera réttlátur, umhyggjusamur og heiðarlegur gagnvart öllum iðkendum í starfinu hjá þér.
 • Viðhafa jákvæða gagnrýni og forðast skal neikvæða gagnrýni.
 • Huga ávallt að heilsu og heilbrigði iðkenda þinna og varastu að setja þá í aðstöðu sem ógnað gæti heilbrigði þeirra.
 • Sýna þeim iðkendum athygli og umhyggju sem orðið hafa fyrir veikindum eða meiðslum.
 • Leita samstarfs við aðra þjálfara og sérfræðinga þegar þess þarf.
 • Viðurkenna rétt iðkandans til þess að leita ráða frá öðrum þjálfurum.
 • Samþykkja aldrei ógnandi eða ofbeldisfulla tilburði.
 • Beita iðkanda aldrei kynferðislegu, líkamlegu eða andlegu áreiti.
 • Aldrei að aka iðkendum, hvorki á leiki né æfingar, nema með leyfi foreldra.
 • Sinna iðkendum á æfingum en þess utan skaltu halda þig í faglegri fjarlægð.
 • Forðastu að hafa samskipti gegnum síma og netið nema til boðunar æfinga og upplýsingagjafar.
 • Vera meðvitaður um hlutverk þitt sem fyrirmynd, bæði utan vallar og innan.
 • Tala alltaf gegn notkun ólöglegra lyfja.
 • Tala ávallt gegn neyslu áfengis og tóbaks.
 • Koma eins fram við alla iðkendur, óháð kyni, kynþætti, stjórnmálaskoðunum, trúarbrögðum og kynhneigð.
 • Notfæra aldrei aðstöðu þína sem þjálfari til að uppfylla eigin áhuga á kostnað iðkandans.
 • Hafa ávallt í huga að þú ert að byggja upp einstaklinga, bæði líkamlega og andlega.
 • Koma þér aldrei í þá aðstöðu að þú sért einn með iðkanda.

Þú sem stjórnarmaður/starfsmaður hjá Golfklúbb Borgarness ættir að:

 • Standa vörð um anda og gildi Golfklúbbs Borgarness.
 • Koma fram við alla félagsmenn sem jafningja, óháð kyni, trúarbrögðum, stjórnmálaskoðunum, litarhætti og kynhneigð.
 • Hafa lýðræðisleg vinnubrögð í heiðri.
 • Halda félagsmönnum vel upplýstum og gera félagsmenn að þátttakendum í ákvarðanatöku eins og hægt er.
 • Vera ávallt til fyrirmyndar varðandi hegðun og framkomu, bæði innan félags og utan.
 • Taka ábyrgð alvarlega sem þú hefur gagnvart félaginu og iðkendum.
 • Hafa ávallt í huga að í félaginu er verið að byggja upp fólk.
 • Reka félagið ávallt eftir löglegum og ábatasömum reikningsaðferðum.
 • Notfæra sér aldrei stöðu sína hjá félaginu til eigin framdráttar á kostnað félagsins.

Þú sem foreldri/forráðamaður barna og ungmenna í Golfklúbb Borgarness:

 • Barnið þitt er í íþróttum vegna eigin ánægju.
 • Það er gaman í golfi, alls ekki vera með of miklar kröfur.
 • Mættu á golfmót, golfæfingar og ýmsa atburði tengda golfinu, ef börnin óska þess.
 • Best er að aðstoða og hrósa öllum ungum kylfingum meðan á leik eða keppni stendur, ekki aðeins dóttur þinni eða syni.
 • Hvetja skal barn bæði þegar vel gengur og þegar á móti blæs.
 • Berðu virðingu fyrir störfum þjálfarans.
 • Þjálfari er leiðbeinandi barnanna, varast skal að gagnrýna ákvarðanir hans meðan á æfingu eða leik stendur.
 • Hafðu áhrif og hvettu barnið þitt til þátttöku.
 • Spurðu barnið hvort keppnin eða æfingin hafi verið skemmtileg eða spennandi, skor eða úrslit eru ekki alltaf aðalatriðið.
 • Leitaðu eftir réttum og skynsamlegum útbúnaði fyrir viðkomandi.
 • Sýndu starfi golfklúbbsins virðingu.
 • Vertu virkur á foreldrafundum þar sem umræður fara fram um starfsemi barna og ungmenna í golfþjálfun.
 • Gerðu þér grein fyrir því að barnið þitt er að leika golf, ekki þú.
 • Hafðu í huga að barn eru ekki fullorðinn einstaklingur.
 • Vertu duglegur að hafa samband við viðkomandi aðila ef það er eitthvað sem betur má fara eða um það sem er vel gert.
 • Golfklúbbur Borgarness hvetur alla þá sem telja sig hafa orðið fyrir einelti eða ofbeldi af einhverju tagi, eða hafa vitneskju um slíkt, að tilkynna það sem fyrst til framkvæmdarstjóra, íþróttastjóra- eða formanns Golfklúbbs Borgarness. Þar verður  málið  sett í viðeigandi farveg.
 • Öllum á að líða vel hvort sem viðkomandi er kylfingur og/eða starfsmaður að iðka sína íþrótt/atvinnu í  allri golfaðstöðu hjá Golfklúbb Borgarness.
 • Einelti verður ekki liðið og allar tilkynningar um einelti, kynferðislegt áreiti eða annað ofbeldi eru teknar alvarlega.
 • Ofangreindir aðilar skipa teymi innan klúbbsins sem skal afla frekari upplýsinga um meint einelti/ofbeldi og setja af stað aðgerðaráætlun sem miðar að því að uppræta það.
 • Alltaf skal tilkynna alvarlegt ofbeldi til lögreglu.